tính năng đặc biệt của youtube

Tính năng cá nhân hóa nội dung đang được Youtube thử nghiệm có gì đặc biệt?

Tính năng cá nhân hóa nội dung đang được Youtube thử nghiệm có gì đặc biệt?

Youtube đang thử nghiệm một thuật toán mới với tính năng cá nhân hóa nội dung nhằm thu hút thêm người dùng. Điều này sẽ giúp khách hàng thấy...

Chia sẻ 6 tính năng ẩn đặc biệt thú vị của Youtube

Chia sẻ 6 tính năng ẩn đặc biệt thú vị của Youtube

Youtube là kênh chia sẻ và theo dõi video lớn nhất thế giới hiện nay, sở hữu nhiều tính năng thú vị thu hút người dùng. Tuy nhiên, dù...