Cập nhật 9 thay đổi đến từ “phiên bản mới” Windows 10 version 2004

Thêm một tin vui đến từ Microsoft, vào nửa đầu năm 2020 này, phiên bản cập nhật tiếp theo của hệ điều hành Windows 10 được gọi là Windows...