Tiếp thị đa kênh là gì? Tầm quan trọng của chiến lược tiếp thị đa kênh trong thời đại số