Thông báo sử dụng hóa đơn điện tử xác thực

Công ty CP Xúc Tiến Thương Mại Điện Tử xin thông báo tới toàn thể Quý Khách Hàng về việc xuất hóa đơn điện tử có mã xác thực.

Theo quyết định số 67783/QĐ-CT của Tổng cục thuế, cục thuế TP Hà Nội, công ty ECP chính thức sử dụng dịch vụ hóa đơn điện tử có mã xác thực (hóa đơn điện tử) thay vì xuất hóa đơn giấy như trước kia kể từ ngày 1/1/2016.

Chi tiết quyết định kính mời quý Khách Hàng download tại đây QĐ 67783/QĐ-CT và danh sách 102 doanh nghiệp đính kèm phụ lục đính kèm

Tin liên quan