Bảng giá đăng bài PR trên Thời báo kinh tế Việt Nam

ADVERTISING RATE THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM

Applied from 1/1/2018

SIZE

 

COLOUR (VND) B/W (VND)
 

Back cover

(18.5cm x 26.5cm)

33,000,000 33,000,000
Full page

(380mm x 255mm)

 

28,000,000 22,400,000
1/2 page, Vertical

(255mm x185mm)

 

18,500,000 14,800,000
1/2 page

(255mm x185mm)

16,800,000 13,400,000
1/4 page

(185mm x125mm)

 

9,800,000 7,800,000
Strip

(50mm x 255mm)

 

9,800,000 7,800,000
Ear page

(50mm x 50mm)

2,000,000 2,000,000

 10% VAT will be added on a contract value.

Circulation:                                         40,500  nation-wide

Booking deadline:                               5 days before publishing

Publishing date:                                  Daily, from Monday to Saturday

Booking special page or advertorial: +15%

GIÁ QUẢNG CÁO THỜI BÁO KINH TẾ VIỆT NAM

Áp dụng từ 1/1/2018 (Dành cho doanh nghiệp Việt Nam)

KÍCH THƯỚC

 

4 MÀU

(đơn vị đồng)

TRẮNG ĐEN

(đơn vị đồng)

Trang bìa cuối

 

20,000,000 20,000,000
Trang trong

(Cao 380mm  x Ngang 255mm)

 

15,000,000 12,000,000
1/2 Trang, đứng

(Cao 255mm x Ngang 185mm)

 

10,000,000 9,000,000
1/2 Trang ngang

(Cao 185mm x Ngang 255mm)

 

9,000,000 7,200,000
1/4 Trang

(Cao 185mm x Ngang 120mm)

 

5,400,000 4,300,000
Chân trang

(Cao 50mm x ngang 255mm)

 

6,500,000 5,000,000
 

Quảng cáo logo

 

2,000,000

2,000,000

GIẢM GIÁ:                                      

3-5 kỳ:                                     10%                             6-11 kỳ:                                   15%

12 kỳ -20 kỳ:                           20%                             Trên 20 kỳ:                              25%

THUẾ VAT:                         10%

ĐĂNG KÝ QUẢNG CÁO:  5 ngày trước khi phát hành báo

Yêu cầu các vị trí đặc biệt hoặc đăng bài viết không đóng khung: + 15%

ADVERTISING RATES

Valid from  01/1/2018

DISPLAY

SIZE RATE
FULL PAGE                      (27.9 x 18.2 cm – Type) US$ 2,500
HALF PAGE                      (13.0 x 18.2 cm) US$ 1,500
QUARTER PAGE              (13.0 x 9.0 cm) US$    900
CLASSIFIED (<6 INSERTIONS)
4 UNITS US$    600
3 UNITS US$    450
2 UNITS US$    300
1 UNIT US$    150
MAP LISTING* US$      30
Listing (Company contact and comments) US$     25
Logo listing (company contact, comments, and logo) US$     50
DISCOUNTS
3 – 5   INSERTIONS             5%
6 – 11 INSERTIONS           10%
12 +   INSERTIONS           20%
ADDITIONAL CHARGES
FILM/DESIGN US$ 2/Unit
VALUE ADDED TAX           10%

BIỂU GIÁ QUẢNG CÁO TẠP CHÍ TƯ VẤN TIÊU DÙNG

(Áp dụng từ ngày 01 tháng 01 năm 2018)

VỊ TRÍ QUẢNG CÁO KÍCH THƯỚC ĐƠN GIÁ/ 01 kỳ

(VNĐ)

TRANG BÌA
Bìa 4, màu

Tràn trang

190mm x 265mm

216mm x 291 mm

60.000.000
Bìa 2, màu

Tràn trang

190mm x 265mm

216mm x 291 mm

40.000.000
Bìa 3

Tràn trang

190mm x 265mm

216mm x 291 mm

35.000.000
NGUYÊN TRANG
Trang 1

Tràn trang

190mm x 265mm

216mm x 291 mm

40.000.000
Trang 3

Tràn trang

190mm x 265mm

216mm x 291 mm

35.000.000
Trang 5, 7, 9

Tràn trang

190mm x 265mm

216mm x 291 mm

25.000.000
01 trang, màu

Tràn trang

190mm x 265mm

216mm x 291 mm

18.000.000
Trang đôi 30.000.000
½ trang đứng

½ trang ngang

90mm x 265mm

190mm x 130mm

 

            12.000.000

11.000.000

1/3 trang 60mm x 265mm 9.000.000
¼ trang

Strip

95mm x 130mm

190mm x 50mm

6.500.000

Ghi chú:

  • Giá trên chưa bao gồm 10% thuế GTGT        
  • Giảm giá:                    3-5 kỳ giảm 10%                     6-9 kỳ giảm 15%

                                          9-12 kỳ giảm 20%                   trên 12 kỳ giảm 25%              

  • Ngày phát hành: Ngày 5  hàng tháng                        
  • Hạn đăng ký quảng cáo: Ngày 10 hàng tháng cho số kế tiếp

ADVERTISING RATE VIETNAM ECONOMIC TIMES

Valid  from  01/1/2018

 

Size

 

Colour

                 Back cover

(18.5cm x 26.5cm)

 

VND 40,000,000

                

                 Inside front cover

(18.5cm x 26.5cm)

 

VND 30,000,000

 

Inside back cover

(18.5cm x 26.5cm)

 

VND 25,000,000

 

Page 3, page 5

(18.5cm x 26.5cm)

 

VND 30,000,000

Full page

(18.5cm x 26.5cm)

 

VND 25,000,000

 

1/2 page, vertical

(18.5cm x 13cm)

 

VND 16,500,000

 

1/2 page, Horison

(18.5cm x 13cm)

VND 15,000,000

 

1/4 page

(9 cm x13cm)

VND 9,000,000

 

10% VAT will be added on a contract value

 

Booking deadline:                            15 days before publishing

Publishing date:                                5 of the month

Reading Vietnam Economic Times online at website: Epaper.tbkt.vn

 

Tin liên quan