Báo giá booking bài PR trên báo công thương

BÁO GIÁ QUẢNG CÁO CÔNG THƯƠNG ĐIỆN TỬ

 Áp dụng từ ngày 1/10/2017

http://baocongthuong.com.vn  –  http://kinhtevn.com.vn  –  http://ven.vn

Trang chủ

Vị trí Tên vị trí Kích thước (pixel) Hình thức Đơn giá

(triệu VNĐ/tuần)

1 Top banner 728×90 Chia sẻ 3 10.000.000
2 Hot banner 1-2-3-4 300×280 Chia sẻ 3 8.000.000
3 Center banner 1-2 1000×100 Chia sẻ 3 8.000.000
4 Right banner 300×250 Chia sẻ 1 10.000.000
5 Bottom banner 508×127 Chia sẻ 1 10.000.000
6 Giá độc quyền banner Không chia sẻ 30.000.000

 

Chuyên trang:

Vị trí Tên vị trí Kích thước (pixel) Hình thức Đơn giá

(triệu VNĐ/tuần)

1 Top banner 728×90 Chia sẻ 3 10.000.000
2 Hot banner 1-2-3-4 300×280 Chia sẻ 3 8.000.000
3 Center banner 1-2 1000×100 Chia sẻ 3 8.000.000
4 Right banner trong 1 -> 5 300×250 Chia sẻ 3 5.000.000
5 Right banner trong 1 -> 5 508×127 Chia sẻ 3 2.000.000

Bài viết tuyên truyền:

  1. Bài viết 1.000 từ trở lên: 8.000.000 đồng/bài; đưa trang chủ Cover khoảng 3 giờ: 12.000.000 đồng; nổi bật chuyên mục khoảng 3 giờ: 10.000.000 đồng.
  2. Bài viết 800 – 1.000 từ: 5.000.000 đồng/bài; đưa trang chủ Cover khoảng 3 giờ: 7.000.000 đồng; nổi bật chuyên mục khoảng 3 giờ: 5.000.000 đồng.
  3. Tin và ảnh: từ 300 – 500 từ: 2.000.000 đồng/bài; đưa trang chủ Cover khoảng 3 giờ: 5.000.000 đồng; nổi bật chuyên mục khoảng 3 giờ: 3.000.000 đồng.
  4. Bản tin Chuyển động Công Thương:

+ Chạy Logo góc dưới Bản tin: 15.000.000 đồng/Bản tin

+ Quảng cáo TVC đầu Bản tin: 30.000.000 đồng/Bản tin

(Báo giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng)

Trang chủ:

Chuyên trang loại 1:

  Chuyên trang loại 1:

Tin liên quan