Hướng dẫn cấu hình email Forwarders

Khi có nhiều địa chỉ email cùng lúc, việc kiểm tra tất cả các hộp thư mỗi ngày sẽ mất khá nhiều thời gian. Trong trường hợp này bạn có thể tạo email forwarder trên hosting để tất cả email gửi tới email của bạn trên hosting sẽ được chuyển tiếp về địa chỉ email chính, tránh việc phải kiểm tra nhiều email mỗi ngày.

Bạn muốn kiểm soát các email nhận trong công ty. Bạn có thể cấu hình email Forwarders để các email account trong hệ thống khi nhận được mail đều gửi đến email admin của bạn một bản copy.

[B1]: Đăng nhập vào trang quản trị, click [Forwarders]

Hướng dẫn cấu hình email Forwarders

[B2]: Click [Create new E-mail Forwarders]

Hướng dẫn cấu hình email Forwarders

[B3]:

[Mục 1]: Nhập email nguồn (email này khi nhận được email sẽ gửi 1 bản copy đến email ở [Mục 2]).

[Mục 2]: Nhập email đích (email này sẽ là email nhận được bản copy).

Lưu ý: ở [Mục 2] nhập đầy đủ email account dạng tên_email@tên_miền_của_bạn.

[Mục 3]: Create để tạo mới.

Hướng dẫn cấu hình email Forwarders

Tin liên quan