Hướng dẫn tạo mail trên IOS

B1: Chọn mục mail:

Hướng dẫn tạo mail trên IOS

B2: Thêm tài khoản sử dụng:

Hướng dẫn tạo mail trên IOS

B3: Chọn Other để thêm thủ công:

Hướng dẫn tạo mail trên IOS

B4: Chọn Add mail account:

Hướng dẫn tạo mail trên IOS

B5: Nhập thông tin:

Hướng dẫn tạo mail trên IOS

B6: Chọn giao thức sử dụng và nhập thông tin server (lưu ý nhập full địa chỉ email)

Hướng dẫn tạo mail trên IOS

B7: Bạn nên đảm bảo thực hiện theo hình:

Hướng dẫn tạo mail trên IOS

B8: Chọn Save
Hướng dẫn tạo mail trên IOS

B9: Hoàn tất và kiểm tra:

Hướng dẫn tạo mail trên IOS

 

Tin liên quan