Những gợi ý sử dụng Facebook để thu hút khách hàng tiềm năng

Facebook đang trở thành một công cụ kinh doanh quan trọng vì nó có thể giúp tìm kiếm các đối tượng mới mà doanh nghiệp không thể tiếp cận được ở phương tiện nào khác, tạo ra cộng đồng xung quanh các sản phẩm dịch vụ, thúc đẩy nội dung và phát triển bản sắc thương hiệu.

Nhưng làm thế nào để sử dụng Facebook cho việc thu hút khách hàng tiềm năng – những khách hàng có khả năng cao sẽ trở thành khách hàng trả tiền cho bạn? Đó chính là một trong những lí do hấp dẫn nhất để đưa Facebook vào công cuộc marketing của bạn.

Tuy nhiên, chỉ có một nửa trong số các nhà tiếp thị sử dụng Facebook để tìm kiếm khách hàng tiềm năng. Điều này cần phải thay đổi. Thậm chí ngay cả khi bạn đang tiến hành hoạt động này rồi, chúng ta hoàn toàn có thể làm tốt hơn nữa.

Tin liên quan