Tất cả mọi thứ bạn cần biết về Thuật toán xếp hạng phổ biến của TripAdvisor

Tìm hiểu tất cả các vấn đề liên quan đến Thuật toán xếp hạng phổ biến của TripAdvisor (TripAdvisor Popularity Ranking Algorithm), bao gồm cách sử dụng các thuật toán này để xếp hạng các điểm cư trú, điểm tham quan, nhà hàng và cách thức phát triển các thuật toán này trong những năm trở lại đây

Thuật toán tripadvisor

Thuật toán xếp hạng phổ biến làm việc như thế nào

Bảng xếp hạng được dựa trên chất lượng, số lần và số lượng đánh giá mà doanh nghiệp nhận được từ khách du lịch. Dữ liệu đầu vào cuối cùng cho một số các địa điểm nhỏ vi phạm các nguyên tắc của TripAdvisor là các hình phạt gian lận tồn tại để bảo vệ tính toàn vẹn của nội dung trên TripAdvisor.

Chất lượng

Xếp hạng bong bóng (The bubble ratings) được cung cấp bởi khách du lịch như là một phần của các đánh giá của họ tiếp tục được sử dụng để xếp hạng địa điểm hoặc cơ sở dịch vụ. Tất cả những thứ khác đều bình đẳng, một địa điểm có xếp hạng nhiều hơn 4- và 5 bong bóng sẽ xếp hạng cao hơn doanh nghiệp có xếp hạng bong bóng thấp hơn.

Lần truy cập gần đây

TripAdvisor tin rằng các bài đánh giá gần đây có giá trị hơn cho khách du lịch của TripAdvisor so với các bài đánh giá cũ hơn. Những đánh giá này cung cấp cho một đại diện chính xác hơn của những kinh nghiệm hiện tại ở địa điểm này. Để xem xét điều này, TripAdvisor tiếp tục xem xét nhiều hơn để đánh giá mới so với những gì đã được viết trong quá khứ. Điều này có nghĩa là các bài đánh giá – thậm chí những bài báo xuất sắc – được đánh dấu ngày càng nhiều sẽ không được tính nhiều như xếp hạng của một địa điểm như một bài đánh giá được viết vào tuần trước. Mặc dù những đánh giá này không có nhiều trọng số trong bảng xếp hạng, nhưng họ vẫn nhìn thấy được khách du lịch trong biểu đồ thanh trạng thái Xếp hạng Traveler, trong xếp hạng bong bóng tổng thể trên mỗi danh sách cũng như trong lịch sử đánh giá.

Số lượng

Số lượng đánh giá là một chỉ báo quan trọng đối với khách du lịch về một địa điểm. Người tiêu dùng tại khách sạn đọc nhiều bài đánh giá để giúp hình thành quan điểm cân bằng về doanh nghiệp và có xu hướng tự tin hơn vào quyết định của họ khi họ nhìn thấy thỏa thuận trên một loạt các bài đánh giá của những người bạn đồng hành.

Thuật toán nâng cao định lượng khái niệm trực quan về sự tự tin theo một cách thống kê. Khi TripAdvisor tích lũy thêm nhiều bài đánh giá về địa điểm, TripAdvisor tự tin hơn về những trải nghiệm tiềm năng mà khách hàng cung cấp. Khi TripAdvisor đã đạt đến một lượng lớn các bài đánh giá, TripAdvisor  có thể tiên đoán chính xác hơn xếp hạng của địa điểm.

Khi TripAdvisor nói về số lượng đánh giá, điều quan trọng cần lưu ý là một địa điểm không phải có nhiều bài đánh giá hơn những tài liệu khác. Nó chỉ cần có đủ sự đánh giá để cho phép so sánh có ý nghĩa thống kê với các địa điểm khác. Ví dụ, một doanh nghiệp với 110 bài bình luận không nhất thiết (chưa chắc) phải được đánh giá cao hơn một với 100 nhận xét đã nhận được trong cùng một khoảng thời gian. Điều này là bởi vì cả hai đều có đủ các bài đánh giá để giúp TripAdvisor tin tưởng vào trải nghiệm du lịch tiềm năng mà họ có thể cung cấp.

Nói tóm lại:

  • Nhiều đánh giá thì luôn tốt hơn là ít đánh giá;
  • Đánh giá tốt thì hơn là đánh giá kém; 
  • Đánh giá gần đây (mới hơn) thì sẽ tốt hơn là đánh giá trước đây (cũ hơn)

Những yếu tố này tương tác theo thời gian để xác định Thứ hạng phổ biến của thuộc tính.

Ví dụ: chất lượng và số lượng đánh giá được so sánh để đánh giá tính nhất quán của trải nghiệm được cung cấp bởi địa điểm. Thuật toán của TripAdvisor thưởng cho hành vi tốt nhất: Một địa điểm có nhiều đánh giá tốt nhất sẽ xếp hạng cao hơn đánh giá của nhiều người, một số trong đó là tốt và một số trong đó là chưa tốt, mọi thứ khác đều bình đẳng. Đó là bởi vì TripAdvisor có thể có nhiều tự tin hơn trong xếp hạng của mình nếu một số lượng lớn du khách báo cáo những trải nghiệm nhất quán tại địa điểm đó.

Tương tự, số lần xem lại và số lượng đánh giá có liên quan chặt chẽ. Khi địa điểm có nhiều đánh giá gần đây, chúng được đánh giá cao hơn trong tính toán của TripAdvisor  vì chúng cải thiện sự tự tin của TripAdvisor trong trải nghiệm hiện tại tại địa điểm. Một số lượng lớn các bài đánh giá được nhiều năm tuổi sẽ không cung cấp cho du khách hoặc khách du lịch của TripAdvisor sự tự tin như ngày hôm nay.

Thuật toán xếp hạng phổ biến đã tiến triển như thế nào?

Để cải thiện trải nghiệm trang web của TripAdvisor  cho khách du lịch và doanh nghiệp, TripAdvisor  đã nâng cao thuật toán Ranking Popularity Ranking vào năm 2016. Kết quả là một sự thể hiện chính xác hơn về hiệu suất của một doanh nghiệp theo thời gian. Những thay đổi này không được thực hiện một cách nhẹ nhàng và được thiết kế và thử nghiệm cẩn thận nhằm nâng cao thuật toán xếp hạng của TripAdvisor  bằng một số cách cụ thể, đồng thời duy trì vị trí chính xác của các thuộc tính hiện có với danh tiếng lớn giữa các thành viên của TripAdvisor.

Trong việc thiết kế các cải tiến, TripAdvisor đã phân tích hàng trăm triệu bài đánh giá trên trang web và cách họ ảnh hưởng đến thứ hạng các thuộc tính theo thời gian. Dựa trên nghiên cứu này, TripAdvisor  đã thiết kế Thuật toán Xếp hạng Xếp hạng Ưu tiên để đánh giá số lượng và sự nhất quán của các đánh giá đáng kể hơn so với trước đây. Làm như vậy sẽ giúp ổn định xếp hạng cho tất cả các doanh nghiệp và tạo xếp hạng tổng thể chính xác hơn cho khách du lịch của TripAdvisor 

Một số câu hỏi và câu trả lời

Làm thế nào để nhấn mạnh vào số lượng xem xét tác động nhỏ hơn địa điểm?

Trên thực tế, phân tích của TripAdvisor cho thấy mặc dù các địa điểm nhỏ hơn có xu hướng nhận được ít nhận xét hơn bởi vì họ có ít khách hàng hơn, sự chú ý, dịch vụ và chăm sóc cá nhân mà họ có thể cung cấp thường dẫn đến nhiều khách hàng của họ sẵn sàng viết nhận xét. Kết quả là, TripAdvisor  nhận thấy rằng các thuộc tính nhỏ hơn có thể cạnh tranh hiệu quả với các đối thủ cạnh tranh lớn hơn trong Xếp hạng Mức độ phổ biến của chúng tôi.

Tại sao địa điểm A lại xếp hạng cao hơn địa điểm B?

Trong hầu hết các trường hợp, điều này là do A có một tập đánh giá về mặt thống kê tốt hơn (dựa trên chất lượng, số lượng và lần truy cập gần đây) so với B và TripAdvisor  tự tin hơn về trải nghiệm mà nó có thể cung cấp cho khách tiềm năng.

Tại sao địa điểm A lại xếp cao hơn địa điểm B trong khi địa điểm B có nhiều bài đánh giá hơn?

Nếu xếp hạng trung bình của họ là giống hệt nhau, điều này có thể là do B có các bài đánh giá cũ hơn A. Các đánh giá cũ hơn cho ít hơn, do đó mặc dù “trung bình” của B, như biểu đồ thanh toán Xếp hạng Thẩm mỹ, trông tốt hơn, TripAdvisor  Xếp hạng A cao hơn. Cũng có thể là A có một tập hợp các đánh giá nhất quán hơn B. Cuối cùng, có thể B đang bị phạt gian lận.

Do yếu tố quản lý phản hồi vào bảng xếp hạng phổ biến?

Các phản hồi của Ban Quản lý không được tính đến Xếp hạng Xếp hạng Người nổi tiếng. Tuy nhiên, nghiên cứu cho thấy rằng khi chủ sở hữu phản hồi nhanh và chuyên nghiệp để xem xét, giải quyết bất kỳ khiếu nại cụ thể cũng như nhận xét tích cực, nó có thể tạo ra một tác động lớn đến khách hàng tiềm năng. Một nghiên cứu gần đây Phocuswright 1 cho thấy 85% khách du lịch nói rằng một phản ứng thận trọng đối với một bài đánh giá cải thiện ấn tượng về khách sạn và 65% có nhiều khả năng đặt một khách sạn phản hồi lại các đánh giá so với một khách sạn tương đương mà không.

Có mối quan hệ thương mại với TripAdvisor ảnh hưởng đến Xếp hạng Ưa thích của tôi?

Không. Mối quan hệ thương mại của doanh nghiệp với TripAdvisor không ảnh hưởng gì đến Ranking Popularity. Mặc dù TripAdvisor cho rằng thật hữu ích khi có thể cho người tiêu dùng thấy bạn có sẵn sàng cho ngày tìm kiếm của họ hay không và giúp họ đặt vé hoặc cung cấp liên kết trang web hoặc số điện thoại, những điều này chưa bao giờ là một phần của thuật toán Ranking phổ biến.

Xếp hạng Popularity được tính như thế nào?

Xếp hạng được tính lại hàng ngày dựa trên nhận xét mới nhận được trong ngày đó.

Làm các xếp hạng phụ (vệ sinh, dịch vụ, v.v …) ảnh hưởng đến xếp hạng của tôi?

Xếp hạng phụ không tính đến việc tính toán xếp hạng. Tuy nhiên, chúng cung cấp cho du khách thông tin có giá trị về doanh nghiệp của bạn.

Tin liên quan