Đồng hồ – Kính mắt Hùng Tiến: Thương hiệu đồng hồ 30 năm tại Hà Nội