Dược Hà Tây

Công ty Cổ phần dược phẩm Hà Tây là đơn vị có quy mô sản xuất và kinh doanh lớn. Được thành lập từ năm 1965 và chuyển đổi thành Công ty cổ phần năm 2001, Hataphar đã và đang trên con đường phát triển vững mạnh với cả hai lĩnh vực nghiên cứu sản xuất và kinh doanh dược phẩm.

Dược Hà Tây

Dược Hà Tây là một trong số ít đơn vị đã đầu tư và đáp ứng đủ các tiêu chuẩn chất lượng GMP, GLP, GSP WHO. Cùng với việc tiến hành quản lý chất lượng theo các tiêu chuẩn trên, Dược Hà Tây luôn không ngừng đầu tư thích hợp về nhà xưởng và hiện đại hoá thiết bị máy móc nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm và hiệu quả sản xuất.

Dược Hà Tây

Dược Hà Tây có mã cổ phiếu DHT, Cổ phiếu được giao dịch ký quỹ theo Thông báo ngày 05/01/2018 của HNX

ECPVietnam hân hạnh đồng hành hỗ trợ Hataphar thiết kế và xây dựng mới website, tư vấn và triển khai các chiến dịch online marketing tổng thể.

Website: http://hataphar.com.vn

Tin liên quan