Đội kỹ thuật

Đội kỹ thuật có mặt trong hầu hết các công đoạn của một chiến dịch Online Marketing.

Ngay từ khi xây dựng website, đội kỹ thuật đã có mặt. Thậm chí, nếu theo quy trình phục vụ khách hàng của ECPVietnam, đội kỹ thuật tham gia ngay từ thời điểm đo đạc tham số và phân tích đối thủ, đưa ra nhận định, giúp cho phòng truyền thông ECPVietnam có được bản tư vấn đầy đủ nhất phục vụ khách hàng.

Sau khi tư vấn thành công và khách hàng bắt đầu chiến dịch, bước đầu tiên chính là xây dựng website chính và các vệ tinh, landing pages. Đây chính là nhiệm vụ của đội kỹ thuật.

Sử dụng các công nghệ xây dựng website mới nhất, xây dựng website chuẩn SEO, thân thiện với Mobile và dễ dàng sử dụng, quản trị bởi người dùng, đội kỹ thuật cho ra đời các website với đa dạng phong cách và hình thức mẫu mã (kết hợp với đội nội dung và đồ họa)

Sau khi hoàn thành các website và bàn giao (hoặc đồng quản trị với khách hàng), đội kỹ thuật lại tiếp tục đồng hành với chính những website này trong chiến dịch Online marketing. Thông qua các công cụ đo đạc như Google Analytics, Google Webmaster, Ahrefs, …đội kỹ thuật hàng ngày thông báo tình hình vận hành và tăng trưởng tham số của website khách hàng cũng như các đối thủ cạnh tranh.

Tin liên quan