Liên minh Hợp tác xã Việt Nam (VCA)

Thành lập sau Đại hội đại biểu Hội đồng Trung ương Liên minh HTX Việt Nam lần thứ nhất (tháng 10/1993), Liên minh các hợp tác xã Việt Nam là tổ chức hỗ trợ, đại diện và bảo vệ quyền, lợi ích cho các hợp tác xã thuộc các lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, giao thông vận tải, thương mại dịch vụ, xây dựng và các ngành nghề phi nông nghiệp khác.

Liên minh hợp tác xã Việt Nam (VCA)

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đảng, Chính phủ, cùng sự phối hợp hỗ trợ của các bộ, ban, ngành, đoàn thể, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đã không ngừng được củng cố, lớn mạnh, đóng góp một phần vào công cuộc xây dựng và phát triển đất nước.

Nhìn lại chặng đường 25 xây dựng và phát triển, VCA đã làm tốt công tác tham mưu với Đảng, Nhà nước trong việc hoàn thiện môi trường pháp lý cho hợp tác xã hoạt động; Đồng thời là “bà đỡ” hỗ trợ hợp tác xã ngày càng vững mạnh, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng.

Liên minh Hợp tác xã Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế – xã hội, đảm bảo an ninh – quốc phòng

Hiện nay, Liên minh Hợp tác xã Việt Nam là thành viên của tổ chức Liên minh Hợp tác xã Quốc tế (ICA); Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Thế giới (WASME); thành viên của Liên minh Hợp tác xã khu vực châu Á – Thái Bình Dương, Liên minh Hợp tác xã Nghề cá quốc tế và cùng với Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) là đối tác ba bên của Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) với trách nhiệm đại diện cho giới sử dụng lao động trong khu vực kinh tế hợp tác, hợp tác xã ở Việt Nam; có quan hệ hợp tác với 125 tổ chức quốc tế và tổ chức đại diện hợp tác xã ở các nước.

Liên minh HTX Việt Nam phát huy tinh thần “Đoàn kết – đổi mới – hội nhập – phát triển bền vững”

Với phương châm: “Tất cả vì sự phát triển bền vững và hiệu quả của khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã”, VCA cùng Liên minh Hợp tác xã các tỉnh, thành phố tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng các dịch vụ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, làm tốt các chức năng, nhiệm vụ của mình.

ECPVietnam hân hạnh là đơn vị truyền thông online đồng hành cùng Liên minh hợp tác xã Việt Nam (VCA).

Xem thêm chi tiết tại: http://vca.org.vn/

Tin liên quan